• KỸ SƯ XE NÂNG (01 NGƯỜI)(Hết hạn nộp hồ sơ)

    1. Mô tả công việc - Xây dựng và duy trì mồi quan hệ với khách hàng trong khu vực được giao - Khám máy cho khách hàng để tìm kiếm nhu cầu của khách hàng, giúp tăng doanh số cho phòng services - Thực hiện kiểm tra máy tại cảng, xưởng, kiểm tra máy trước khi bàn giao cho khách hàng, kiểm tra máy định kỳ hoặc bảo dưỡng định kỳ - Hỗ trợ thực hiện việc sửa chữa, lắp ráp các bộ phận, và xử lý sự cố được hướng dẫn bởi kỹ thuật viên bậc cao hơn - Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy, tư vấn cho khách hàng sử dụng máy và phụ tùng chính hãng. - Xây dựng kế hoạch bán phụ tùng, chào giá, đàm phán, chuẩn bị hợp đồng và theo dõi hợp đồng cho đến khi các bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ như trong hợp đồng - Làm các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên, bao gồm cả báo cáo kỹ thuật, báo cáo đề xuất thay thế phụ tùng, báo cáo kinh doanh phụ tùng

  • NHÂN VIÊN HỖ TRỢ PHÒNG PHỤ TÙNG (QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHO) (2 NGƯỜI) (Hết hạn nộp hồ sơ)

    1. Mô tả công việc Kiểm kho: Lên kế hoạch kiểm kho tại Hà Nội và các chi nhánh; Tham gia kiểm kê, tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả cho các cấp theo yêu cầu; Tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến sai lệch hàng hóa, đưa ra các phương án khắc phục Xử lý các vấn đề liên quan đến vận chuyển hàng hóa, các đơn hàng khiếu nại, và hàng trả về Hỗ trợ hoạt động của kho phụ tùng: soạn thảo, điều chỉnh các quy trình liên quan đến kho, đào tạo nhân viên kho về phần mềm và quy trình quản lý; tham gia thiết lập các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí kho. Phân tích số liệu hàng phụ tùng: phát hiện ra các nhu cầu đột biến để có Phương án đặt hàng tồn kho kịp thời; phân tích mức chậm luân chuyển của các mặt hàng tuổi cao, khó bán, đề xuất đặt hàng mới Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên

1 2 3