< Haulotte - Marubeni
Haulotte Xe nâng người - Dạng cần thẳng - Ống lồng