< Haulotte - Marubeni
Haulotte Xe nâng người - -Dạng thẳng đứng - đẩy tay