Giới thiệu KOWA
New Page 1


KOWA - Phân tích sự mòn trong dầu Komatsu

"Đầu tư nhỏ hiệu quả lớn"

 
Phân tích chương trình dầu (KOWA) sẽ xác định tình trạng máy của bạn. Giống như việc phân tích một mẫu máu sẽ cho ta biêt tình trạng cơ thể, KOWA là một phương thức hiệu quả để kiểm tra sức khỏe của thiết bị của bạn.

   
 
     

Tại sao phải phân tích dầu?

Bất cứ ai sở hữu hoặc vận hành thiết bị đều hiểu rằng các dung dịch sử dụng trong máy nhưmáu trong cơ thể người: dầu động cơ, dầu truyền động, dầu thủy lực, dầu bánh răng, dầu mỡ, nước làm mát

 

Bao lâu nên lấy một mẫu dầu?

■ Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên lấy mẫu mỗi 250-500 giờ hoạt động cho động cơ và mỗi 500 -1000 giờ cho các thành phần khác.

 

Cách thức thực hiện phân tích dầu?       

1, Khách hàng mua một bộ dụng cụ mẫu để lấy mẫu dầu

2, Gửi mẫu đó tới phòng phân tích của MHE

3, Kết quả phân tích cùng phân tích tình trạng thiết bị sẽ có trên website : www.kowa.mhe.vn

4, Bạn có thể sử dụng các dữ liệu trên mạng để xem xét xu hướng mòn của bộ phận

 

*** Nếu có thắc mắc về KOWA, vui lòng liên lạc với: Phạm Xuân Kiên - 0934.472.379