HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG THAN QUẢNG NINH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI HD1500-7

Nội dung buổi hội thảo gồm có:

  • Chương trình văn nghệ trước hội thảo
  • Hội thảo: giới thiệu HD1500-7 với các ưu điểm vượt trội so với CAT 785 và khả năng kết hợp của xe với máy xúc cũng như khuyến cáo về chiều rộng đường chạy của xe
  • Chiêu đãi tiệc tối và giao lưu văn nghệ với khách hàng.