• NHÂN VIÊN HỖ TRỢ PHÒNG PHỤ TÙNG (QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHO) (2 NGƯỜI) (Hết hạn nộp hồ sơ)

    1. Mô tả công việc Kiểm kho: Lên kế hoạch kiểm kho tại Hà Nội và các chi nhánh; Tham gia kiểm kê, tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả cho các cấp theo yêu cầu; Tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến sai lệch hàng hóa, đưa ra các phương án khắc phục Xử lý các vấn đề liên quan đến vận chuyển hàng hóa, các đơn hàng khiếu nại, và hàng trả về Hỗ trợ hoạt động của kho phụ tùng: soạn thảo, điều chỉnh các quy trình liên quan đến kho, đào tạo nhân viên kho về phần mềm và quy trình quản lý; tham gia thiết lập các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí kho. Phân tích số liệu hàng phụ tùng: phát hiện ra các nhu cầu đột biến để có Phương án đặt hàng tồn kho kịp thời; phân tích mức chậm luân chuyển của các mặt hàng tuổi cao, khó bán, đề xuất đặt hàng mới Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên

1 2 3 4