• Lợi ích của KOMTRAX

    KOMTRAX là hệ thống quản lý thiết bị từ xa của Komatsu áp dụng trên các máy xúc, máy ủi, xe tải tự đổ và xe nâng. KOMTRAX được thiết kế với mục tiêu tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị. Những lợi ích của KOMTRAX có thể tóm tắt như sau: